در حال حاضر بسیاری از کارکنان بخش های خدمات مراقبت و پرستاری،به منظور پیشرفت شغلی یا بهبود شرایط زندگی به دنبال مهاجرت به یک کشور توسعه یافته هستند درنتیجه اقدام به مهاجرت با مدرک کمک پرستاری و یا پرستاری خواهند کرد .

از طرفی به دلیل شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان، بسیاری از کشورها با کمبود نیروهای پرستاری و مراقبتی روبرو شده اند. از سویی دیگر به دلیل افزایش قشر سالمند در برخی از کشورها، کمبود افراد مجرب در ارائه خدمات مراقبتی بسیار مشکل ساز شده است ، بنابراین دریافت مدرکی معتبر که به صورت بین المللی سندیت دارد میتواند کمک شایانی به پرستاران فعال در این حوزه کند و بستر شغلی مناسبی را برای آنها مهیا سازد در مقاله مدرک بین المللی نگهداری از سالمندان بیشتر در این باره صحبت کرده ایم.

در این شرایط برخورداری از یک مدرک معتبر قابل ترجمه که در سطح بین المللی قابل قبول باشد یکی از مهم ترین شرایط لازم برای مهاجرت به عنوان کمک پرستار است،در این مقاله به مزایای مهاجرت با مدرک کمک پرستاری می پردازیم.

کمک پرستار کیست؟

 کمک پرستار از اجزای بسیار مهم در کادر درمان است که تحت نظر پرستاران به  انجام امور غیر تخصصی تر بیماران می پردازد.

 بسیاری از وظایف خطیر بیماران، بر عهده پزشک و پرستاران است در حالیکه کمک پرستار مسئولیت های جزیی تری را برعهده دارد.

یک کمک پرستار مجرب نقش موثری در تسکین آلام بیماران دارد و به رفع نیازهای آنها می پردازد.

موقعیت های شغلی مرتبط با کمک پرستاری

گذراندن دوره های تخصصی و دریافت مدارک معتبر، فرصت های شغلی بسیار ایده آلی را برای دارندگان آن به ارمغان می آورد، که شغل کمک پرستاری از این قاعده مستثنا نیست.

کمک پرستار امکان اشتغال در خانه بهداشت ، بیمارستان ، مراکز بهداشتی روستایی، و اورژانس های جاده ای و شهری را دارد.

مزایای مهاجرت با مدرک کمک پرستاری

در بسیاری از کشورها برای پذیرش افراد متقاضی در شغل کمک پرستاری شرایط خاصی وجود دارد که شامل محدودیت سنی، میزان تحصیلات، آشنایی به زبان، تجربه کاری، سلامتی جسمی و روانی است. در این شرایط بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر برای دارندگان مدرک کمک پرستاری امکانات مهاجرتی ویژه ای قائل هستند.

به عنوان مثال دارندگان مدرک کمک پرستاری برای مهاجرت به کشورهایی مانند آلمان و دوبی  از این امکان برخودار هستند که پس از گذراندن مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم( بدون نیاز به کسب امتیاز بالای زبان)، به سرعت در شغل کمک پرستاری مشغول به کار شود به همین خاطر گرفتن مدرک بین المللی فنی و حرفه ای که در همه جای دنیا شناخته شده میباشد میتواند به مهاجرین کمک بسزایی کند در مقاله بهترین مدرک فنی حرفه ای برای مهاجرت در این باره بیشتر توضیح داده ایم.

خوشبختانه امکان مهاجرت دارندگان مدرک کمک پرستاری با همسر و فرزندان امکان پذیر است و  بسیاری از این افراد پس از گذراندن مدت زمان معین و موفقیت در این موقعیت شغلی، امکان دریافت تابعیت دایم کشور هدف را بدست می آورند.

پس از مهاجرت اعضای خانواده و فرزندان، امکان رشد و پرورش در یک کشور پیشرفته و مدرن را بدست خواهند آورد و از امکانات رفاهی بسیار مطلوبی بهره مند می شود.

بسیاری از این کشورها از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار هستند و کسب درآمدبالا در مشاغلی مانند کمک پرستاری امکان پذیر است.

مزایای مهاجرت با مدرک کمک پرستاری

درآمد کمک پرستار پس از مهاجرت  

در بسیاری از کشورها، درآمد افرادی که با مدرک کمک پرستاری مشغول به فعالیت می شوند به طور قابل توجهی بالاتر از اکثر مشاغل خدماتی دیگر است. افزایش سابقه، اضافه کاری و ارائه خدمت در ایام تعطیل سبب افزایش درآمد کارکنان خواهد شد.

کشور کانادا از آنجایی که جزو کشورهای پرطرفدار و مهاجرپذیر در میان مردم ما میباشد در زمینه پرستاری آینده شغلی بسیار خوبی دارد و طی سالهای اخیر آمار استخدام پرستار به منظور نگهداری از سالمندافزایش پشمگیری داشته است در مقاله درآمد پرستاران در کانادا درباره این موضوع بیشتر صحبت کرده ایم.

شرح وظايف كمك پرستار

براساس دستوالعمل صادر شده از سوی وزارت بهداشت کشور، وظایف کلی یک كمك پرستار شامل موارد زیر است:

1-كسب دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

2 -تامين نيازهاي بهداشتي اوليه مددجو بر حسب صلاحديد سرپرست مربوطه شامل:

حمام دادن يا كمك در حمام كردن، دهان شويه، امور نظافتي مانند شستن دست و صورت، كوتـاه كـردن نـاخن ها، تعويض البسه، مرتب كردن مددجو، ماساژ، تغييروضعيت، شيو

3 -كمك در خوردن غذا به مددجوياني كه قادر به اين كار نيستند.

4 -دادن لگن و لوله به مددجويان بنا به نياز بيمار و شستوشو و ضدعفوني آنها با رعايت اصول بهداشتي

5 -كمك به مددجو در حركت و نقل و انتقال ( راه رفتن، انتقال به برانكارد و صندلي چرخدار و …)

6 -آماده كردن وسايل لازم جهت انجام امور مراقبتي توسط پرسـتار ( وسـايل پانـسمان و …) جمـع آوري آنهـا پـس از اتمـام كـار، شـست و شـوي وسـايل و در صـورت لـزوم انتقـال بـر حـسب سياسـت بيمارسـتان بـه مركـزاستريليزاسيون

7 -آماده كردن تخت ها ( با يا بدون بيمار ) و برانكارد

8 -شمارش البسه قبل از تحويل به رختشويخانه و هنگام تحويل گرفتن آنها

9 -آماده كردن بيمار براي معاينه پزشك شامل:

برقراري ارتباط، دادن وضعيت مناسب به بيمار، حفظ محيط مناسب براي معاينـه، برداشـتن پوشـش و در معـرض قرار دادن عضو مورد معاينه، در دسترس قرار دادن وسايل مورد نيـاز جهـت معاينـه يـا رعايـت مـوازين شـرعي و اصول طرح انطباق امور پزشكي با شرع

10 -پاكيزه نگه داشتن كليه وسايل و تجهيزات پزشكي موجود ( تخت بيمار، ميزبيمار، مانيتورها، وسايل كمـك تنفسي و … )

11 -مراقبت در حفظ و نظم و نظافت بخش و پاكيزگي و شست و شوي كليه لوازم بخش

12-تحويل وسايل بخش طبق روتين در هر شيفت

13 -تخليه كردن ترشحات، كليه كيسه ها و ظرف هايي كه نياز بـه تخليـه د ارد و همچنـين نظافـت و ضـدعفوني آنها مانند كيسه هاي ادراري – شيشه هاي ساكشن و …

14 -مشاركت در انجام انما بيماران طبق دستور و روتين بخش

15 -حفظ امنيت بيمار در رابطه با پيشگيري از بروز حوادث احتمالي

16 -كمك در امر توانبخشي مددجو ( كمك در بكار بردن چوب زيربغل و … )

17 -انجام مراقبت از جسد طبق موازين شرعي 

20 -حفظ و نگهداري وسايل و اموال شخصي بيمار براساس سياست هاي مركز مربوطه

21 -جمع آوري و كنترل نمونه هاي آزمايشگاهي تحت نظارت پرستار مربوطه

22 -انجام كليه امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه

شرح وظايف كمك پرستار

قطعا وظایف کمک پرستار پس از مهاجرت به خارج از کشور، براساس قوانین بخش خدمات درمانی آن کشور تعریف می شود و ممکن است نسبت به مسئولیت های فوق تفاوت های وجود داشته  باشد.  

چرا بهترین گزینه برای دریافت مدرک کمک پرستاری آکادمی سلامت است ؟

دوره های کمک پرستاری توسط مراکز مختلفی برگزار می شود و آموزشگاه سلامت اول یکی از معتبرترین مراکز برگزار کننده این دوره است.

آموزشگاه سلامت اول وابسته به مرکز پرستاری سلامت اول است. این مرکز از سوابق درخشانی در زمینه ارائه خدمات پرستاری در منزل برخوردار است و اکنون آماده انتقال تجارب ارزشمند خود به نسل جوان وعلاقه مندان به این حوزه کاری است.

مجوز فعالیت آکادمی سلامت اول، تحت نظر سازمان فنی حرفه ای (IVTO) کشور است. متقاضیان دوره کمک پرستاری در این مرکز پس از گذراندن آموزش های مختلف و موفقیت در آزمون فنی حرفه ای امکان دریافت مدرک بین المللی کمک پرستاری را دارند در مقاله آموزش پرستاری در فنی حرفه ای در این باره صحبت کرده ایم.

آموزش پرستاری در فنی حرفه ای

دارا بودن مدرک فنی حرفه ای به معنای برخورداری از دانش و تجربه کافی برای پذیرش مسئولیت های این شغل است.

این مدرک قابل ترجمه است و برای افرادی که به دنبال مهاجرت با مدرک کمک پرستاری هستند یک گزینه ایده آل به حساب می آید .

منبع:goums.ac.ir

 

 

 

آشنایی با سرفصل های دوره سالمندیاری 

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره سالمندیاری با مشاوران این مرکز تماس حاصل فرمایید.

آکادمی سلامت دوره های سالمندیاری (مراقبت از سالمند) و مربی مهدکودک را با ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای مناسب اشتغال در ایران و خارج از کشور را برگزار می‌کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۲۱-۲۶۷۶۰۹۳۸
۰۲۱-۲۶۷۶۰۹۴۸
۰۹۳۳۳۶۸۳۶۷۴

یا این فرم را تکمیل کنید تا کارشناسان جهت مشاوره رایگان با شما تماس بگیرند.