زبان آموزی
در ویدیوی زیر نکاتی در مورد زبان آموزی کودکان اشاره شده است. نکات کاربردی برای مربیان و والدین
در این آموزش رایگان به مدت 11 دقیقه با نحوه زبان آموزی که مربیان آموزش میدهند آشنا میشوید.
در دوره های آموزشی آکادمی سلامت، نکات تکمیلی را میتوانید ملاحظه فرمایید.